Informatii despre curs:

Curs inspector SSM online autorizat ANC in curand

Cod COR 325723

Autorizat ANC. Data estimata pentru inceperea cursului: in curand, locatie: online sau Ploiesti – Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

Numar de ore: 80 (60 teorie + 20 elaborare proiect)

Pret: 500 lei

Acest curs autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari se adresează persoanelor care doresc să profeseze în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 325723, îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise.

Cursul urmăreşte însuşirea de către cursanţi a cunoştinţelor de bază pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea şi antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de bază în această activitate.

Unităţi obligatorii (specifice):

 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sanatatii in munca
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii si sanatatii in munca
 • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • Monitorizarea activităţilor de evacuare şi interventii in situatii de urgenta

Unităţi obligatorii (generale):

 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activităţilor proprii

Unităţi obligatorii (cheie):

 • Comunicare în limba oficială
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe sociale şi civice
Detalii:

Examenul:

– Se desfasoara conform legislatiei in vigoare

– Proba teoretica consta intr-un test tip grila, pentru evaluarea cunostintelor teoretice

– Proba practica consta in realizarea unui proiect, la alegerea cursantului si dezvoltat pe parcursul cursului, pentru evaluarea competentelor practice

Pentru inscrierea la curs sunt necesare urmatoarele:

– Diploma de studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic – copie
– Document de identitate – copie
– Certificat de nastere – copie
– Certificat casatorie (daca este cazul) – copie

– OP(plata se face doar prin virament bancar)

 • plata se poate face si in doua rate(prima la inscriere, a doua pana in ultima zi de curs)
 • cont IBAN: RO57BTRLRONCRT0264935701 – deschis la Banca Transilvania, Sucursala Ploiesti

Va oferim:
–    Suport de curs plus legislatie actualizata in domeniul SSM
–    Reducere 10%  la orice alt curs la care mai doriti sa participati
–    Cursul gratuit, daca ne recomandati 5 participanti

Pentru a vă înscrie la acest curs ne puteti contacta telefonic la numarul 0748.0748.07, ne puteți transmite un e-mail la adresa cursuri@drys.ro sau puteți completa formularul de înscriere, prin click AICI

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

SECTIUNEA 8: Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca

Art. 47

Nivelurile de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, necesare pentru dobândirea capacitatilor si aptitudinilor corespunzatoare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie, sunt urmatoarele:

a)[textul din Art. 47, litera a. din capitolul III, sectiunea 8 a fost abrogat la 27-sep-2010 de Art. I, punctul 32. din Hotarirea 955/2010]

b)nivel mediu;

c)nivel superior.

Art. 49

(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu sunt:

a)studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui prevazut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore.

(2)Nivelul mediu prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b).

Art. 50

(1)Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt următoarele:

a)absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;

b)curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;

c)absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.

(2)Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).

(3)Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

drys.ro - certificat de absolvire iunie 2021
Pentru a vă înscrie la acest curs ne puteti contacta telefonic la numarul 0748.0748.07, ne puteți transmite un e-mail la adresa cursuri@drys.ro sau puteți completa formularul de înscriere, accesând butonul de mai jos
Share Button