Legislatie

.

.

LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*) – Republicare

actualizare la data de 09.09.2016

.

HOTĂRÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

actualizare la data de 09.09.2016

.

NORME METODOLOGICE din 11 aprilie 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate

actualizare la data de 09.09.2016

.

HOTĂRÂREA nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

actualizare la data de 09.09.2016

.

CRITERII de acreditare din 21 martie 2002 a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

actualizare la data de 09.09.2016

.

HOTĂRÂREA nr. 1352 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08*) – Republicată

actualizare la data de 09.09.2016

.

ORDINUL nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN

actualizare la data de 09.09.2016

.

ORDINUL nr. 353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

actualizare la data de 09.09.2016

.

METODOLOGIE din 23 iulie 2003 de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

actualizare la data de 09.09.2016

.

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

actualizare la data de 09.09.2016

.

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă

actualizare la data de 09.09.2016

.

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

actualizare la data de 09.09.2016

.