Informatii despre cursurile de contabilitate:

Autorizate ANC
Cod COR: 331302
Program: Specializare

Cursuri de contabilitate oferite:

 • Contabilitate Primară – Pret: 340 lei – 28 Iunie – 13 Iulie, Ploiesti

 • Contabilitate Financiară – Pret: 340 lei – in curand, Ploiesti

 • Contabilitate Fiscală – Pret: 340 lei – in curand, Ploiesti

 • Contabilitate Informatizată – Pret: 340 lei – in curand, Ploiesti

LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii :

Art. 1. Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.

…………………………………………………………………………………….

Art. 43. Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţconstituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.

.

CURS CONTABILITATE PRIMARA

 

Notiunea de contabilitate primara se refera la intocmirea documentelor contabile urmatoare care stau la baza inregistrarii in tranzactiile economice:

– contabilitatea registrului de casa;

– contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);

– intocmirea deconturilor de cheltuieli;

– intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);

– intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;

– completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;

– intocmirea de state de plata, pontaje;

 

Acest curs are un accent deosebit pe activitatea de contabilitate primara  în special pentru următoarele capitole:

Gestionarea și Corectarea și Arhivarea Documentelor:

1.Factura.Aplicații:livrări de bunuri, prestări de servicii, discounturi, stornări.Factură de avans.

2.Notă de recepție.Aplicații practice la recepția bunurilor.

3.Avizul de însoțire a mărfii.Aplicații practice:livrări de bunuri, transferuri de bunuri. Facturarea în urma emiterii avizului.

4.Bonul de predare-transfer. Bonul de consum. Fișa de magazie

Întocmirea/completarea documentelor primare-Mijloace bănești și decontările:

1.Chitanța.Dispoziția de plata/Dispoziția de încasare.

2.Ordinul de deplasare.Decontul de cheltuieli.Documente privind depunerea și ridicarea de numerar.Ordinul de plată.

 

 

CURS CONTABILITATE FINANCIARA

 

Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al intreprinderii luat in totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare. Informatia contabila, pe langa o utilizare interna de catre management, este destinata utilizatorilor externi definiti de: investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, guvernul si institutiile sale, precum si publicul. Relatiile delimitate si evidentiate in contabilitate au, o determinare obiectiva, iar faptul ca ele apar la intersectia intreprinderii cu tertii sunt divulgabile integral. Pornind de la aceasta stare, contabilitatea este standardizata, adica se bazeaza pe norme privind productia, prezentarea si utilizarea informatiilor contabile.

 

Acest curs are un accent deosebit pe activitatea de contabilitate financiară în special pentru următoarele capitole:

 1. Prezentarea elementelor patrimoniale (active/pasive)
 2. Planul general de conturi.Functiile contului
 3. Analiza contabila; intocmirea notelor contabile
 4. Clasele de conturi 1 – 7(capitaluri, imobilizari, stocuri, terti, trezorerie, cheltuieli, venituri). Aplicatiile practice trateaza clasele de conturi, TVA, impozitul pe profit/venit, etc.
 5. Intocmirea balantei de verificare si a bilantului contabil
 6. Realizarea unor monografii contabile
 7. Utilizarea unui soft contabil(introducerea datelor, verificarea/salvarea, tiparirea documentelor specifice)
 8. Intocmirea declaratiilor fiscale
 9. Interpretarea informatiei contabile rezultate din documentele de sinteza (balanta/bilant).

 

CURS CONTABILITATE SI FISCALITATE

 

Acest curs are un accent deosebit pe activitatea de contabilitate și fiscalitate în special pentru următoarele capitole:

TVA: BAZA LEGALA. APLICATII PRACTICE. TVA LA INCASARE

– Legislaţie aplicabilă. Persoane impozabile/neimpozabile. Sediu fix/stabilit în România. Livrari/prestari efectuate în ţară.

– Achizitii intracomunitare. Cursul de schimb valutar utilizat. Baza de impozitare la import. Ajustarea bazei de impozitare

– Operaţiunile impozabile in România. Cotele de TVA. Scutiri. Exercitarea optiunii de taxare.

– Scutiri pentru export/operatiuni intracomunitare. Justificarea scutirii. Regimul fiscal al bunurilor distruse/lipsa din gestiune.

– Faptul generator. Exigibilitatea TVA. Locul operatiunilor impozabile. Reguli derogatorii. Regimuri simplificate.

APLICAREA TVA LA INCASARE

– Mecanismul de deducere a TVA si rambursarea TVA. Persoane impozabile cu regim mixt. Aplicarea pro-ratei.

– Procedeul rambursarii catre persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

– Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital

OBLIGATIILE PERSOANELOR IMPOZABILE

– Inregistrarea in scopuri de TVA. Documente si evidente. Factura, Autofactura, Avizul de insotire a marfii.

– Corectarea facturilor din proprie initiativă/in timpul inspectiei fiscale. Efectele corectarii asupra obligatiilor fiscale.

– Raportarea erorii prin decontul de TVA. Raportarea erorii prin declaratiile informative

– Evidenta operatiunilor din sfera TVA. Jurnalele pentru vanzari/cumparari

– Decontul de TVA. Instructiuni de completare. Corectarea erorilor din decontul de TVA

– Perioada fiscală. Notificarea perioadei fiscale. Declaratia 010. Declaratia 092

– Ghidul declaraţiilor de TVA. Cele mai frecvente greşeli din declaraţiile de TVA

IMPOZITUL PE PROFIT. PREZENTARE. STUDII DE CAZ

– Contribuabili.Sfera de cuprindere a impozitului. Scutiri. Anul fiscal.Cotele de impozitare. Calculul profitului impozabil.

– Plata impozitului pe profit. Pierderi fiscale

 

CURS CONTABILITATE INFORMATIZATA

 

STRUCTURA ȘI OBIECTUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR

– SISTEMUL METODELOR DE CALCULAŢIE A COSTURILOR

– Metode de calculaţie a costurilor: definiţie, clasificare

– Trăsăturile generale privind metodele de calculaţie a costurilor

METODE DE CONTABILITATE DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIE A COSTURILOR

– Organizarea postcalculului şi a sistemului de documente 9 privind cheltuielile de producţie şi producţia obţinută

– Conturile de gestiune: conţinutul economic şi funcţia contabilă

– Etapele metodologice privind contabilitatea de gestiune 14 şi calculaţia costurilor potrivit metodelor de tip total şi lucrările 14 implicate de aceasta

– Definiţia şi clasificarea metodelor de contabilitate de gestiune şi 18 calculaţie a costurilor

STRUCTURA CURSULUI DE CONTABILITATE INFORMATIZATA

1.Imobilizari corporale în regim de leasing . Leasing financiar si leasing operational. Leaseback . Înregistrarile contabile efectuate de locator si de locatar pe durata leasing-ului.

2.Achizitii intracomunitare/livrari intracomunitare (marfuri, autovehicule noi, autovehicule second-hand). Operatiuni de import/export.

 1. Achitarea obligatiilor vamale de import. Receptia bunurilor din import .
 2. Reevaluarea imobilizarilor corporale
 3. Înregistrarea garantiilor de buna executie (la constructor/la beneficiar)
 4. Fluxul de numerar (CASH FLOW). Concept, metode. Studiu de caz – Analiza cash flow
 5. Corectarea erorilor contabile. Exemple privind venituri/cheltuieli omise la înregistrare
 6. Contabilitatea reducerilor comerciale si financiare
 7. Înregistrarea garantiilor gestionarilor
 8. Repartizarea profitului (rezerva legala ,surse proprii de finantare, dividende). Acoperirea pierderii contabile
 9. Monografie contabila tichete de masa, cadou si vacanta
 10. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind inchiderea exercitiului financiar (revaluarea creantelor, datoriilor si disponibilitatilor in valuta; inregistrarea diferentelor rezultate la inventariere ; inregistrare in contabilitate a unei creante incerte)
 11. Calcularea si inregistrarea dobanzilor (majorarilor de intarziere) pentru obligatii bugetare.
 12. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans
 13. Contabilitatea modificarii capitalului social (reducerea/majorarea capitalului; modificarea actionariatului).

.

.

Certificarea este esențială în orice ocupație; ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs sau serviciu de calitate; de asemenea, reprezintă un plus în fața oricarui profesionist care nu este specializat in această activitate : certificarea înseamnă credibilitate.

Certificarea vă ajută în demersurile de accesare a fondurilor europene în activitățile suport ale proiectelor, oferind competențele necesare unei activități legale pe piața românească și internațională, inclusiv europeană. Obținerea unui certificat de perfecționare eliberat de http://www.anc.edu.ro  fiind obligatorie pentru orice viitor specialist în domeniul contabilității, care poate fi cooptat oricând într-un program de finantare european http://www.fonduri-ue.ro .

Ca urmare a absolvirii cursului de contabil veţi putea să evoluaţi cu succes în cadrul departamentelor de contabilitate din orice organizaţie de stat(minister www.guv.ro, societate națională, regie autonomă, administrație publică www.administratie.ro sau administrație locală) ori privată, în care veţi lucra indiferent dacă este organizației multinațională www.eulerhermes.ro, străină sau românească,  ori un ONG www.just.ro/ro/registrul-national-ong.

Cursul de contabil absolvit la noi vă oferă cunoștințe practice și teroretice suficiente pentru a începe o carieră de succes în această activitate dar și în cele conexe cu resursele umane.

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici https://www.drys.ro/contact/ .

Persoanele care doresc Certificat de Absolvire ANC, trebuie sa mai parcuga 10 ore de studiu. Pentru studiu suplimentar se percepe o taxă de 150 lei. In urma examenului ANC, absolvenții  cursului vor beneficia de Certificatul de Absolvire, însoțit de Suplimentul Descriptiv al acestuia.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 • Gestionarea și arhivarea documentelor
 • Utilizarea Calculatorului
 • Întocmirea/completarea documentelor primare
 • Contarea operațiunilor patrimoniale
 • Efectuarea calculelor specifice
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanței de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanțului contabil
 • Transmiterea documnetelor specifice

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Detalii:

Examenul: Conform programarii ANC:
– Proba teoretica: test grila – pentru evaluarea cunostintelor teoretice
– Proba practica: proiect/ bilet  pentru evaluarea competentelor practice

Pentru inscrierea la curs sunt necesare urmatoarele acte:

 • Carte de identitate
 • Studii medii (bacalureat)
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

– Ordin de plata

 • plata se poate face si in doua rate(prima la inscriere, a doua pana in ultima zi de curs)
 • cont IBAN: RO57BTRLRONCRT0264935701 – deschis la Banca Transilvania, Sucursala Ploiesti

 

Va oferim:

–    Suport de curs, plus materiale suplimentare, necesare aprofundarii cursului
–    Coffee – break
–    Reducere 10%  la orice alt curs la care mai doriti sa participati
–    Un curs gratuit daca ne recomandati 9 participanti, indiferent de curs, sau posibilitatea de a castiga in urma participarii acestora.

Pentru a vă înscrie la acest curs ne puteti contacta telefonic la numarul 0722.479.578, ne puteți transmite un e-mail la adresa cursuri@drys.ro sau puteți completa formularul de înscriere, accesând butonul de mai jos
Share Button